top of page

Я, як користувач веб-сайту https://www.djeda-tech.com/, суб’єкт персональних даних, відповідно до наданої мною інформації на сайті https://www.djeda-tech.com/, керуючись Законом України "Про захист персональних даних", надаю ФОП САМОЙЛЕНКУ АНДРІЮ ВАЛЕРІЙОВИЧУ (далі — "Власник") дозвіл на обробку моїх персональних даних (інформації та сукупностей відомостей про мене) у базі користувачів веб-сайту https://www.djeda-tech.com/ за такими умовами:

Я підтверджую і визнаю свою повну згоду з нижчезазначеними умовами. Ця згода розповсюджується на всі інтернет-сервіси, інтернет-сайти та інтернет-продукти, які належать або використовуються Власником в рамках його господарської діяльності. Я даю цю згоду відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних" в чинній редакції на обробку моїх особистих персональних даних за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних.

Я ознайомлений і згоден з такими аспектами обробки і зберігання моїх персональних даних:  забезпечення надання послуг клієнтам, систематизації процесів виконання послуг та забезпечення їх оперативного виконання.

У цьому контексті послугами розуміються цивільно-правові відносини, надання/отримання послуг та здійснення розрахунків за такі послуги відповідно до чинного законодавства України, включаючи Податковий кодекс України.

Я розумію і згоден з тим, що Власник  збиратиме та оброблятиме мої персональні дані, пов'язані з ідентифікацією, авторизацією, відновленням паролю, надсиланням інформаційних матеріалів, а також отриманням моїх анкетних персональних даних, таких як прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання, телефон, електронна адреса, вік, файли cookies, IP-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів тощо.

Я даю згоду Власнику використовувати мої дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів з урахуванням віку, статі та інших даних, для проведення статистичних досліджень та інших цілей.

Я надаю Власнику  право передавати базу персональних даних або її частину, включаючи мої персональні дані, без попереднього і подальшого повідомлення мені наступним особам:

  • Партнерам ФОП САМОЙЛЕНКА АНДРІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА;

  • Особам, які є пов'язаними або афілійованими з ФОП САМОЙЛЕНКО АНДРІЄМ ВАЛЕРІЙОВИЧЕМ;

  • Новому власнику сайту або сервісу для подальшої обробки відповідно до цієї згоди.

Я також розумію, що при користуванні цим сайтом на його інтернет-сторінках можуть бути вбудовані коди інтернет-ресурсів третіх осіб, які можуть отримувати мої персональні дані. Такими інтернет-ресурсами можуть бути системи для збору статистики відвідувань (наприклад Google Analytics), соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook), системи банеропоказів, інші ресурси.

Я підтверджую, що мені відомі мої права щодо захисту персональних даних, які передбачені чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про захист персональних даних".

Я також повідомлений про можливість в будь-який момент відкликати свою згоду на використання особистої інформації (персональних даних) шляхом направлення письмового повідомлення до Власника не менше ніж за 90 (дев'яносто) календарних днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Я згоден, що протягом цього терміну Власник не зобов'язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати мої персональні дані. Відкликання не матиме впливу на персональні дані, які були оброблені до вступу в силу такого відкликання.

Для відкликання даної згоди достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з позначкою в темі листа "Персональні дані", за адресою: djedaonline@gmail.com. Відкликання цієї згоди рівнозначно письмовому зверненню користувача та призведе до видалення облікового запису користувача на веб-сайті https://www.djeda-tech.com/.

Термін обробки моїх персональних даних є необмеженим, але не перевищує цього, що необхідно для досягнення цілей, передбачених цією письмовою згодою.

Ця згода набуває чинності з дати її подачі через форму реєстрації або інший відповідний механізм на веб-сайті https://www.djeda-tech.com/.

Якщо користувач не погоджується з будь-яким положенням, що міститься в цій згоді та Положенні, він зобов'язується припинити перегляд та використання веб-сайту https://www.djeda-tech.com/ негайно.

bottom of page